Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

HÍREK, ESEMÉNYEK

A 2018-as év eseményei

 

Két konferencia a hátrányos helyzetű fiatalok jobb életminőségéért

 

I. Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja a zene eszközeivel –

Social Inclusion of Disadvantaged Youth through the Means of Music – címmel konferencia

a Jeunesses Musicales Hungary és az Európai Zenei Tanács közös szervezésében

Időpont: 2018. november. 27.

Helyszín: Művészetek Palotája

II. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében Határtalan tudomány – Kettős különlegesség címmel kétnapos konferencia a Pető András Kar (PAK) – névadója születésének 125. évfordulója alkalmából.

Időpont: 2018. november 30.

Helyszín: Pető Intézet Budapest, Kútvölgyi út 8.

Papp Eleonóra, konduktor-tanító, énekkarvezető (Semmelweis Egyetem

Pető András Kar EKPMI Gyakorló Általános Iskola) egyesületi tagunk, mindkét konferencián lehetőséget kapott  szakmai munkájának bemutatására.

 

Az első konferencián Zenei lehetőségek a mozgásfejlesztés terén a Pető Intézetben címmel tartott előadást.

Ennek keretében  először rövid összefoglalást adott  a Pető Intézet pedagógiai örökségéről, majd az intézmény mostani mindennapi munkájáról. Pető András és Hári Mária életműve a konduktív pedagógia, az egész emberi személyiség fejlesztésében látta a mozgások „újratanulásának” esélyét.

Majd kifejtettei, hogy  a mindennapi munkájában: a konduktív pedagógiában miként tudja felhasználni  a zenében, éneklésben rejlő fejlesztési lehetőségeket,  Ezek aktivizáló, élményt adó, szorongást oldó, ezáltal teljesítménynövelő hatásának az alkalmazása elengedhetetlen a mindennapokban. Az ének, mondóka ritmusával tempót, ütemszerűséget adunk a mozgássérült gyermekeknek, ezzel időbeli rendet teremtve és segítve  a mozgás hatékonyságát és a  tomatizmusok kialakulását.

 

Énekóra a Pető Intézetben. Fotó: Gadányi György

 

Második alkalommal, a Magyar Tudomány Ünnepén, a Pető Intézetben tartott ülésen Papp Eleonóra kolléganőnk Kettős különlegesség – ének-zenei tehetséggondozás a Pető Intézetben – Kórusének címmel tartott előadásában előtérbe került a tehetséggondozás témája is, melyhez az iskolai hangszer- és néptánc tanulás is lehetőséget ad, valamint a közkedvelt énekkari tevékenység. Mindezek a gyermekek számára különleges alkalmak pozitív érzésén keresztül adják azt az élményt, mellyel, mint ép mozgású kortársaik, nap mint nap találkozhatnak.

Előadásában arról is szólt, hogy a kórusmunka mai világunkban nem könnyű feladat és tevékenység, hiszen a gyermekek erre fordítható ideje is egyre kevesebb, ugyanakkor jelentősége stresszes környezetünkben folyamatosan nő.

 

Vajon milyen sajátságokkal kell szembesülnünk a „kettős különlegességű” (CP - tehetség) gyermekeknél és milyen lépéseket (szakmai, emberi segítség) tehetünk, hogy a közös éneklés szerves része lehessen az életünknek?

 

A fenti kérdéseket vetette fel az előadó, abban bízva, hogy közös munkával, a kollégákkal, szakemberekkel és a családokkal a rátalálás lehetősége is megadatik.

 

Megjelent a PARLANDO legújabb száma: www.parlando.hu  2018. 8.sz.

A www.parlando.hu 2018. 6, 7 és 8. számában jelent meg

K.Udvari Katalin: Tehetséggondozás Kodály szellemében a hazai közoktatásban című írása három részletben:

I. A 30 órás akkreditált tanári tovább-képzési program kidolgozásának előzménye

II. A képzési program a gyakorlatban

III. Életminőség és a kodályi zenepedagógia

 

(Az írás az MMA „Mozgó dó...” A Kodály-koncepció értelmezése a XXI. században címmel 2017. november 14-én a PESTI VIGADÓBAN rendezett szimpóziumon elhangzott előadásának bővített formája.

A konferencia-előadásokról készülő kiadvány előkészületben, szerkesztés alatt.

 

„Az élet kincsesháza” II. Művészeti nevelés, művészettel nevelés

Időpont: 2018. november 26. (hétfő) 9.00 -18.00 óra

Helyszín: PESTI VIGADÓ, a Magyar Művészeti Akadémia székháza,

Makovecz  terem

1051 Budapest, Vigadó tér 2.

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata vezetőjének,

dr. Solymosi Tari Emőkének bevezetőjéből:

„ ….a célunk, hogy helyet adjunk a művészeti neveléssel, illetve a művészet által történő neveléssel kapcsolatos kutatásokról szóló beszámolóknak és különösen a jó gyakorlatok bemutatásának. (…) A rendezvénnyel ismét a művészet személyiséget gazdagító, a kisebb és nagyobb közösségeket összekovácsoló, harmonizáló hatására szeretnénk felhívni a figyelmet.”Fotó: www.mma.hu

 

Kaibinger Pál gyógypedagógus, énektanár, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (Budapest) igazgatója, egyesületi tagunk is felkért előadója volt a konferenciának, aki  Művészeti nevelés és gyógypedagógiai oktatás  címmel tartott előadást.

Előzetes ismertetőjében többek között az alábbiakat írta:

„Az előadás a művészeti nevelés és a kreativitás fejlesztésének fontosságát a vizuális kultúra és az ének-zenei nevelés területein keresztül vizsgálja meg. Az eredményeket, nehézségeket, sajátosságokat és lehetőségeket saját tapasztalatok  és a szakirodalom adatai alapján ábrázolja. Bemutatja a fogyatékosság és a művészi tehetség összefüggéseit a vélemények és ellenvélemények tükrében. Konkrét példákat is felsorakoztat a fogyatékosság mellett megjelenő zenei tehetség bemutatására.”

Kaibinger Pál kollégánk nagy tetszést kiváltó  előadását gazdag képi szemléltetéssel is kísérte.

 

Kodály Zoltán VIIII. Magyar Kórusverseny

Meghívást kaptunk és részt vettünk a Kodály Zoltán VIIII. Magyar Kórusverseny

nyitóhangversenyére és kórus rendezvényeire.

Időpont: 2018. november 15.

Helyszín: Duna Palota Díszterme (1051 Budapest, Zrínyi utca 5.), valamint

Időpont: 2018. november 16-18.

Helyszín: Budai Ciszterci Gimnázium (1114, Budapest, Villányi út 27.), valamint

Egyesületünk a rendezvényt a nyertes kórusvezetők számára átadott kiadvánnyal támogatta:

K.Udvari Katalin: MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KINCSESTÁR – Válogatás dr. Maróti Gyula (1912–2004) a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) alapító főtitkárának magán dokumentum-gyűjteményéből  (Püski Kiadó Budapest, 2015) című könyvével

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében – válogatás a tanár-továbbképzés résztvevőinek szakmai beszámolóiból

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékével együttműködve „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel 30 órás akkreditált tanár-továbbképzést tartott.

 

Időpont: 2018. szeptember 21-23-ig. (péntektől vasárnapig 3x10 óra)

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék,

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

A képzést követően  a  résztvevők közül Felszeghy-Tóth Annamária ének-zenetanár, karnagy (Budapest, Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola), Kalla Viktória Mária tanító (Budapest,  Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium), Nagyné Demeter Ilona szolfézs tanár (Mezőkövesd, Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola),  és Sebőkné Kós Szilvia ének-zene tanár  (Budapest, Kispest Erkel Ferenc Általános Iskola) dolgozatai, un. Adaptációs tervei a  www. parlando.hu 2018./8. számában

 

Képes beszámoló a 2018. szeptember 21-23-a között megtartott  tanár-továbbképzésről.

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  

 

 

Ízelítő  Wekerletelep zenei életéből

A Wekerle Sándorról elnevezett és  idén születésének 170.  évfordulóját ünneplő városrész zenei életének aktív és tevékeny közreműködője Schön Károlyné Tódy Ilona (a gyermekkora óta a kerületben lakó) zenetanár egyesületi tagunk.

Schön Károlyné rendszeres közreműködője a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár  babakoncertjeinek is. 2018. januártól  már 8 alkalommal játszottak  kicsiknek és szüleiknek .

Helyszín: Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 1192 Budapest, Petúr u. 7.

 

  

 

A sorozat következő alkalmai:

2018. november 24. szombat délután  1/2  5  órakor, majd

2018. december 15. szombat délután  1/2  5  órakor   wkk.kispest.hu

 

Zenetanár kolléganőnk felnőttekkel is foglalkozik heti rendszerességgel: egyéni zenei készségfejlesztést tart  mentálisan sérült felnőttek számára.

Helyszín: Forrásház Gondozási Központ ,1191 Budapest, Dobó Katica u 18.

 

Nyáron  pedig kamarazenei együttessel működött közre a Wekerlei Nyári Szabadegyetem  2018.június 21-én tartott  megnyitóján a Kós Károly téren. (Ekkor zongorán kísérte  a Kispesti  Erkel Ferenc Zenetagozatos  Általános Iskola énekkarát is.)

 

  

 

Megjelent a Parlando – a Magyar Zeneművészek és Táncművészek  Szakszervezete zenepedagógiai folyóiratának 2018/7.száma

A Parlando 1959 óta magas színvonalon számol be a hazai zeneiskolák életéről, eseményeiről, a zenetanárok pedagógiai és tudományos munkájáról, valamint művészeti tevékenységéről.

A folyóirat 2011-ig hagyományos papírformában, majd azóta  az Interneten jelenik meg. (www.parlando.hu)

A folyóirat felelős szerkesztője a népszerű és közismert  zenetanár és zenei ismeretterjesztő Zelinka Tamás, aki  több, mint 40 éve  nagy elkötelezettséggel és szakmai hozzáértéssel folytatja munkáját.

 

A Parlando 2018/7. számában jelent meg többek között a Psalmus Humanus Művészetpedagógógiai Egyesület elnökének írása is: Tehetséggondozás Kodály szellemében a hazai közoktatásban – 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési program (3/2) A képzési program a gyakorlatban.

www.parlando.hu/2018/2018-7

 

 

EMLÉKTÁBLA-KOSZORÚZÁS

Helyszín: Kecskemét, Budai utca 14.sz.

Időpont: 2018. november 1.

Egyesületünk nevében rövid megemlékezést tartottunk és koszorút helyeztünk el Nemesszeghyné Szentkirályi Márta iskolaalapító igazgató, zenepedagógus egykori kecskeméti lakóházának falánál.

„...Minden akadályon, nehézségen át az iskoláért élt és dolgozott.”

Nemesszeghy Lajos

 

 

 

 

„Mozgó dó”… II.  „A  zene lelki táplálék..." – Szimpózium a Kodály módszerről

Időpont: 2018. szeptember 24. (hétfő)

Helyszín: PESTI VIGADÓ, a Magyar Művészeti Akadémia székháza

 

Egyesületünk két tagja kapott  felkérést a szimpóziumon való közreműködésre.

Kaibinger Pál: A Kodály-koncepció a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban,

illetve

Dr. Pásztor Zsuzsa: Kodály keze nyomán – A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája címmel  tartottak előadást.

 

(Absztraktjaik a mellékelt programfüzetben olvashatók.)

 

http://www.mma.hu/test/-/event/10180/masodik-konferencia-a-kodaly-modszerrol

 

 

 

       

Polgár Julianna felvétele

 

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében – tanár-továbbképzés

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékével együttműködve „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel 30 órás akkreditált tanár-továbbképzést tart.

 

Időpont: 2018. szeptember 21-23-ig. (péntektől vasárnapig 3x10 óra)

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék,

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

 

Feltétel: felső fokú iskolai végzettség.

Jelentkezni lehet  a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével, és annak az Egyesület psalmushu[@]chello.hu e-mail címére 2018. május 18-ig küldésével.

 

Jelentkezési lap                            Bővebben...

 

 

Az Eötvös Loránd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar  szakmai díját kapta Kaibinger Pál egyesületi tagunk

Időpont: 2018. szeptember 3. Tanévnyitó ünnepség

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

                 (1097 Budapest, Ecseri út 3.)

 

Kaibinger Pál gyógypedagógus, énektanár, tankönyvíró, a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Módszertani Központ, Budapest igazgatója, akkreditált tanár-továbbképzési programunk „Zeneoktatás a gyógypedagógiában” témakörének oktatója, rangos szakmai elismerésben részesült az  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2018. szeptember 3-án megrendezésre került tanévnyitó ünnepségén.

Dr. Zászkaliczky Péter, a kar dékánja adta át  a 2015-ben alapított Gordosné Szabó Anna-díjat, amivel  szavai szerint „a Kar gyakorlati képzésében huzamosan és kiemelkedő módon résztvevő személyek munkáját kívánjuk elismerni.”

 

Szeretettel gratulálunk!

 

 

 

Megjelent a Parlando zenepedagógiai folyóirat 60. évfolyamának 2018./6. száma

www. parlando.hu

 

A TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS rovatban olvasható

– K.Udvari Katalin: Tehetséggondozás Kodály szellemében a hazai közoktatásba - 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési program (3/1.)  A képzési program elméleti kidolgozása

– K.Udvari Katalin: Tehetséggondozás Kodály szellemében. A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület  2018. áprilisi tanár-továbbképzésének beszámolóiból – Kirmájer Enikő, Antal Kinga-Adél, Ravasz Gyöngyike, Máthé Hajnalka, András Erika és Dávid Zsuzsánna erdélyi zenetanárok gondolatai. (Szerkesztette: K.Udvari Katalin)

 

 

Reikort Ildikó előadása a Mindenki akadémiája sorozatban

 

Reikort Ildikó mestertanár, zeneterapeuta, tanár-továbbképzési programunk oktatója

Az ember és a zene kapcsolata, címmel készült 26 perces előadása az alábbi linken tekinthető meg, amiben említést tesz a Kokas-módszerről és a komplex művészeti nevelés ReikArt megközelítésről is:

https://www.youtube.com/watch?v=0rCeWbUPfqE

 

 

 

Dr. Solymosi Tari Emőke előadása a Mindenki akadémiája sorozatban

 

Dr. Solymosi Emőke zenetörténész, zenetörténet tanár egyesületi tagunk

Felfedezőúton 235 művészeti előadás = 70 ezer találkozás zuglói fiatalokkal címmel készült

26 perces előadása az alábbiakban tekinthető meg

https://www.youtube.com/watch?v=NM0HrKynSSI

 

 

 

KODÁLY PROGRAM -2017

felkérés az Emberi Erőforrások Minisztériumától

 

Egyesületünket rövid összefoglaló készítésére kérték fel az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a  Kodály Program keretében megvalósult rendezvények bemutatására

A felkérést az alábbi kísérő szöveggel kaptuk meg és ennek rövid időn belül eleget is tettünk:

„Kodály Zoltán, a XX. század világszerte ismert zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa születésének 135. évfordulója, halálának 50. évfordulója alakalmából a határozatban hirdette meg a Kodály Programot. Az évforduló kapcsán támogatott eseményeket bemutató kiadvány készül a Zeneakadémia gondozásában.”

E felkérésre küldtük el a

Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége a 21. században –

„Tehetséggondozás  Kodály szellemében”

címmel elkészített összefoglalónkat a Zeneakadémia  részére.

 

Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége a 21. században -

„Tehetséggondozás  Kodály szellemében”

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kodály Program keretében lehetőséget biztosított a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület tagjainak számára „Kodály Zoltán  zenepedagógiai öröksége a 21. században - „Tehetséggondozás  Kodály szellemében” címmel elkészített tervezetének megvalósításához.

Egyesületünk a megalapításakor – immár 16 évvel ezelőtt –, működésének céljaként fogalmazta meg „Kodály Zoltán zenepedagógiai hagyományának ápolását és a közoktatásban való hasznosításának elősegítését, valamint a művészeti neveléssel kapcsolatos tudományos igényű ismeretterjesztő tevékenységet”

E szemléletmód értelmében kívántuk megvalósítani a jubileumi Kodály – Év alkalmából az alábbi programjainkat:

 

1. „Felkészülés az Anyaságra” tanfolyam programhoz kapcsolódva a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37) harmadik osztályos tanulói Gyermekdal-csokrot mutattak be, majd ringatók és bölcsődalok közös éneklésére hívták a leendő édesanyákat és édesapákat Vass Veronika és Újszigeti Anna tanárnők vezetésével.

A gyermekhangverseny helye és ideje:

Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Tanterme, 1088 Budapest Baross utca 27. 2017 november 30. (csütörtök) 16. 00 óra.

 

2. „Tehetséggondozás Kodály szellemében” elnevezéssel 30 órás akkreditált tanár-továbbképzést tartottunk az ország különböző részeiből érkező ének-zene tanárok részére

2018. február 2-4-ig, helyszíne az ELTE BTK Zenei Tanszékén (1088 Budapest, Múzeum krt 4/F.).

 

3. A képzési programjainkban résztvevő tanárok számára oktatási segédanyagokat készítettünk és osztottunk ki: Tehetséggondozás Kodály szellemében – A/8591/2016, PAT Továbbképzési Program (30 óra)  címmel (74 oldal). Újranyomtattuk. Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban címmel készített oktatási segédanyagunk 2. kiadását (Szerkesztő: K.Udvari Katalin, 160 oldal), sokszorosítottuk Baráth Zoltán egyesületi tagunk Zene és informatika – 20 év az alapfokú zeneoktatásban című  füzetét (46 oldal), valamint dr. Pásztor Zsuzsa  egyesületi tagunk „Zenei munkaképesség-gondozás” témakörében készült három kiadványát ajándékoztuk még 50  példányban.

 

4. „Tehetséggondozás Kodály szellemében” - Integrált művészeti nevelés a 21. században elnevezéssel 16 órás akkreditált tanár-továbbképzést tartottunk a  csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola tanárai részére (Csíkszereda, Szabadság tér 18., Románia), 2018. április 11-12-én, (szerdán és csütörtökön), ahol a 0-XII. osztályokban  jelenleg 660 fő a tanulói létszám,  57 ének-zene tanár-, valamint 16 képzőművész tanár végzi oktató-nevelő munkáját.

 

A 2018. februári budapesti, majd az áprilisi erdélyi tanár-továbbképzésünk gyakorlati tapasztalatairól bővebben lehet olvasni a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ)  internetes zenepedagógiai folyóiratának (www.parlando.hu) 2018/5, és 2018/6. számában.

 

Budapest, 2018. július 24.

K. Udvari Katalin

zenetanár, elnök

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

www.psalmusarts.hu

 

 

XXX.  jubileumi Erkel Napok Budakeszin

 

Időpont: 2018. június 15  15 óra

Helyszín: Budakeszin az  Erkel  szobornál

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ hagyományos ünnepi megemlékezést tartott.

Erkel Ferenc tiszteletére. (1810. november 7. Gyula - 1893. június 15. Budapest)

Dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármester és Kónya István, Gyula alpolgármestere ünnepi köszöntőjükben egyaránt hangsúlyozták, hogy „Erkel Ferenc  összeköti  a két várost, szülőhelyét gyulát, és kedvenc pihenőhelyét, Budakeszit. Mindkét település, méltó módon igyekszik ápolni emlékét, szellemi hagyatékát a világhírűvé vált zeneszerzőnek.”

A műsorban a helyi Erkel Ferenc Kamarakórus, a népdalkör és Zwickl Mihály és fúvószenekara mellett Kiss B. Attila Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes, valamint Drahos Evelin és Ninh Duc Hoang Long, a Simándy József  Nemzetközi Énekverseny kétszeres győztese működtek közre.

 

Megemlékezést követően érdekes látványosságban volt része a jelenlévőknek:  kültéri sakktábla-avatást, majd baráti sakkmérkőzést láthattunk  Gyula és Budakeszi játékosai  között. (Ehhez tudni kell arról, hogy Erkel Ferenc a kortársak és az utókor szakmai megítélése szerint is kiváló sakkjátékos volt, a  korabeli sakkélet vezető személyisége. Annak ellenére, hogy 1859-ben  visszavonult az aktív játéktól, a pesti és budai sakkéletet szervezte. Abban rejlik nagysága, hogy népszerűsítette a sakkjátékot, és új tehetségeket fedezett fel.)

 

 

2. MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KONFERENCIA – MPK 2018. –  2018. május 24-25.

2. ELTE Workshop on Arts Education – EWAE 2018. – 2018. May 25-26.

weboldal: http://mpk.elte.hu/

          

A MŰVÉSZET ÉS A TUDOMÁNY

MEGÚJULÓ VILÁGKÉPE

Fókuszban: A kreativitás fejlesztése

és a zenepedagógia

Helyszín. Trefort–kert,

1088 Budapest, Múzeum krt. 4.

 

A konferencia elnöke:

Dr. Bodnár Gábor egyetemi docens,

BTK Zenei Tanszékének a vezetője

 

 

    

 

    

 

 

Beszámoló a konferenciáról

A konferenciáról készült beszámolót készítette:

Bodnár Gábor DLA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető,

a 2018-as konferencia elnöke

Beszámoló

 

 

Kincsünk a Föld – Kiállítás a Föld napja alkalmából

Időpont: 2018. április 26. 10 óra

Helyszín: Hilton Szálló Budapest - Dominikánus Kerengő

1014 Budapest, Hess András tér 1-3.

Somody Beáta képzőművész, rajztanár, mestertanár egyesületi tagunk, a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanára az iskola diákjainak munkáiból rendezett kiállítást

(társrendező: Polgár Anikó)

A rendkívül kreatív, gazdag tematikájú, és az építészeti  környezethez is illeszkedő  rajzokból álló kiállítást Árvai Zoltán szálloda igazgató és Makovecz Éva intézményvezető nyitotta meg.

 

 

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében – tanár-továbbképzés

erdélyi iskolában, csíkszeredán, romániában

 

Időpont: 2018. április 10-14-ig

Helyszín: Csíkszereda,  Nagy István Művészeti Középiskola

 

  

Nagy István: Önarckép (1920)

 

A csíkszeredai intézmény az 1969-70-es tanévben kezdte meg működését és 1993-ban vette fel Nagy István, a  csíkmindszenti születésű festőművész (1873-1937) nevét.

Az iskola életéről 2016. júniusában megjelent kiadvány bemutatja az elmúlt évtizedek eseményeit, eredményeit és mai életét is. (A kiadvány szerkesztette: Kirmájer Enikő és Darabos Andrea Tünde.)

A Nagy István Művészeti Középiskola új épületének ünnepélyes felavatására 2008. augusztus 1-én került sor. A város központjában működő iskola új épülete lehetőséget ad a színvonalas oktatás megvalósítására, és egyben színtere lett a város képzőművészeti és művészeti eseményeinek is. Folyamatosan jelen vannak Csíkszereda kulturális életében az iskola diákjainak és tanárainak kiállításaival, hangversenyeivel, a különböző rendezvényeken való fellépéseivel.

Az iskolában most már megvannak a korszerű, modern és diákközpontú művészeti oktatás megvalósításához szükséges feltételek: az iskolában átlagosan  közel 700  diák tanul a 0-XII. osztályokban (jelenleg 660 fő), és átlagosan 100 pedagógus-tanító, általános műveltséget oktató tanár, zenetanár (jelenleg 57-en) és  képzőművész (jelenleg 16-an) végzik oktató-nevelő munkájukat.

Az előkészítő osztályba induló gyerekek számára zene- illetve rajzfoglalkozásokat tartanak, amelyek során a tanítók és a szaktanárok „felmérik a gyermekek művészetek iránti érdeklődését.” Az I., V..és IX. osztályba induló gyerekek számára  „képességpróbákat” szerveznek az iskola szaktanárai, melyek eredményei alapján a diákok „helyet nyernek a következő évben induló osztályokban.”

 

  

 

A közel 50 éves intézményben a tanárok rendelkezésére áll 24 tanterem, 25 szakterem, 6 képzőművészeti szakterem- galéria, informatika-, és nyelvkabinet, valamint az Egyed Daniela tanárnő által vezetett könyvtár, amelynek gazdag klasszikus és kortárs anyagáról,  esztétikus elrendezéséről és kiváló technikai felszereltségéről személyesen is módunk volt meggyőződni.

A Nagy István Művészeti Középiskolát  bemutató kiadvány befejezéseként olvashatjuk Platón máig érvényes  és Kodály Zoltán véleményével is egybecsengő megállapítását a zenei nevelés jelentőségéről:

„Nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés? Hiszen semmi sem hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus, és a dallam megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket – ha az ember helyesen nevelkedett – ha pedig nem, épp ellenkezőleg hat rá….”

 

A kiadvány Michelangelo szavait is idézi a művészetek jelentőségének igazolására:

„A rajzolás mindenfajta ábrázolás lelke és forrása, s minden tudomány gyökere. Aki olyan eredményeket ér el, hogy rajzolni tud, annak azt mondom, hogy a legértékesebb kincs birtokába jutott.”

A Psalmus Humanus Egyesület képviseletében sajnos, csak rövid ideig volt módunk az iskola életébe betekinteni, de így is igen-igen hasznos tapasztalatokkal és szép élményekkel térhettünk haza.

K.Udvari Katalin

 

A Nagy István Művészeti iskolában tartott akkreditált tanár-továbbképzésünkről a Csíkszeredában megjelenő  hargitanépe közéleti napilap XXX. évf., 66. számnak 4. oldalán, a 2018. április 12-i számban jelent meg cikk „Művészeti nevelés Csíkszeredában” címmel.

Pál Bíborka tollából az alábbi, meglepően naprakész szakmai hozzáértésről és művészetpedagógiai jártasságról tanúskodó írás jelent meg:

 

A csíkszeredai képzési programunkat követő beszámolók közül Kirmajer Enikő, korábbi igazgató, tanítónő, szociálpedagógus, (Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda) Antal Kinga-Adél óvodapedagógus (Xántus János Általános Iskola – Csíkzsögödi Óvoda), Ravasz Gyöngyike zeneelmélet- és zongora tanár (Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda), Máthé Hajnalka szolfézs- és zongora tanár (Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda) írásai

a Parlando  a www.parlando.hu

2018./6. számában olvashatóak.

 

 

 

 

Megjelent új kiadványunk, az oktatási segédanyagként készült könyvünk  második kiadása

Cím: PSALMUS HUMANUS NAPOK

Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban

Szerkesztő: K. Udvari Katalin

Kiadó: Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület, 2018.

(160 oldal, puha kötésű)

 

Bemutatás: a könyvben a PSALMUS HUMANUS NAPOK címmel, 2004. március 6-7-én megrendezett nemzetközi művészetpedagógiai konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata olvasható.

 

 

 

 

Az előadók írásai az elhangzás  sorrendjében a következők:

 

2004. március 6. Nádor Terem

Dr. Hámori József,

Dr. Barkóczi Ilona,

K. Udvari Katalin,

Ember Csaba,

Dr. Nagyné Kovács Barbara,

Vekerdy Tamás,

Baráth Zoltán,

Gonda János

 

2006. március 7. Régi Zeneakadémia

Szőnyi Erzsébet,

Gilbert De Greeve,

Solymosi Tari Emőke,

Heinrich Ullrich,

Dr. Pásztor Zsuzsa,

Dr. Batta András

 

A könyv mostani megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta

 

 

 „Tehetséggondozás Kodály szellemében” – A 2017-es évben
tartott tanár-továbbképzéseink tapasztalatainak összegzése

A Tehetséggondozás Kodály szellemében címmel tartott 30 órás PAT tanár-továbbképzési programunk minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegezése olvasható.

 

 

Megjelent a Parlando zenepedagógiai folyóirat 60. évfolyamának 2018./3.száma

 

A TANÍTÁS MŰVÉSZETE – TEHETSÉGGONDOZÁS rovatban olvasható

K.Udvari Katalin: Nemesszeghyné Szentkirályi Márta Ilona (1923. március 17–1973. július 17) ének és zenetanár iskolaigazgató emlékére címmel megjelent emlékező írása.

www.parlando.hu

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia

Magyar művészet című folyóiratának

2018/1. számában

jelent meg Dr. Pásztor Zsuzsa Egyesületünk elnökségi tagjának írása.

A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája (ZMG) – Kovács-módszer

 

 

Meghívást kaptunk és részt vettünk a Zuglói Filharmónia  Felfedezőúton című sorozatának „A magyar név megint szép lesz...”  című előadásán.

Színház, zene, tánc, kép, közös játék és éneklés

 

Dr. Solymosi Tari Emőke egyesületi tagunk által szerkesztett és vezetett nagy népszerűségnek örvendő, és gyermekek számára készült ifjúsági műsor a 250. előadáshoz érkezett és ezzel az előadással nézőszáma meghaladta a 75 000 főt.

 

Időpont: 2018. március 14. 11 óra

Helyszín: Zuglói Szent István Zeneház nagyterme, 1145 Bp., Columbus u. 11.

 

 

 

 

 

Az Albioni Kamarazenekar hangversenye

Műsorukon Telemann-művek hangzottak el

Időpont: 2018. március 17-én, szombaton este 7 óra

Helyszín: Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4

                  (1052. Budapest, Semmelweis u. 4.)

                    a Háló Közösségi és Kulturális Központ -

A zenekart vezényelte: Zsigmond Balassa

Csembalón közreműködött: Tódy Ilona Éva egyesületi tagunk

 

 

Emlékezés Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta iskolaalapító igazgatónőre

(1923. március 17, Budapest – 1973. július 13. Kecskemét)

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület állandó kiállításának bemutatása.

A Református Félóra keretében riport az Egyesület elnökével, K. Udvari Katalinnal

Elhangzott  a Kossuth Rádió  egyházi félórájában  2018. március 7-én, 13.30 órakor

Szerkesztő-riporter: Fekete Ágnes

 

Képes beszámoló            Hanganyag

 

 

 

Stipkovits Fülöp: AZ  ESZTERGOMI ZENEOKTATÁS ELMÚLT MÁSFÉLSZÁZ ÉVE

– fejezetek a királyváros zenei életéből – könyvbemutató

 

Egyesületi tagunk megjelent könyvének bemutatója.

Időpont: 2018. március 5. hétfő, 17 óra

Helyszín: Helischer József Városi Könyvtár

2500 Esztergom, Bánomi út 8.

 

        

 

Másfélszáz év zenével és oktatással Esztergomban

Stipkovits Fülöp: Az esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz éve

című könyvének bemutatója a Városi Könyvtárban

 

Az 1928-ban alapított Esztergomi Zeneiskola, fennállásának 90 éves jubileumi évfordulója kapcsán 2018-ban számos kiemelt rendezvény kapcsolódik a város zenei tradíciójához. Ebbe a sorba illeszkedett a 2018. március 5.-én az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola Alapítványa és a Helischer József Városi Könyvtár közösen megrendezett Stipkovits Fülöp: Az esztergomi zene-oktatás elmúlt másfélszáz éve – fejezetek a királyváros zenei életéből – című könyvének bemutatója. A megjelent vendégeket Kovátsné Várady Eszter, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte. Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, a terület országgyűlési képviselője elmondta személyes élményeit a Zeneiskoláról, majd Romanek Etelka Esztergom Város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Bánhidy Vajk moderátor ezúttal Stipkovits Fülöp szerzővel, Reményi Károly nyugalmazott zeneiskolai igazgatóval és Udvardyné Pásztor Ágnes jelenlegi igazgatóval beszélgetett. A könyvbemutatót a Balassa Bálint Vegyeskar és a Strigonia Vonósnégyes előadásai színesítették. A szerző, Stipkovits Fülöp jelenleg az Esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola szolfézstanára és igazgatóhelyettese, igen tekintélyes 394 oldalas könyve nagyszabású történeti áttekintést ad az esztergomi zeneoktatás elmúlt másfélszáz évéről.

 

A könyv gazdag és tanulságos keresztmetszetet ad a térség és Magyarország zenei életének, ill. zeneoktatásának kibontakozásáról. Esztergom kitörölhetetlenül tette le névjegyét hazánk kulturális, egyházi és nemzeti identitásának kialakulásában. A pezsgő szellemi és gazdasági környezet kedvezett az olyan haladó és innovatív kezdeményezéseknek, melyek országos szinten előremutató példát jelentettek. A XIX. század országos dalármozgalmától kezdve egy olyan fejlődési folyamat képe vetül szemünk elé, mely országos viszonylatban is jelentős epizódjai a magyar zeneoktatás kibontakozásának. Az esztergomi zeneoktatás másfélszáz évének bemutatása nemcsak helytörténeti szempontból érdekes, hanem fejezeteiben olyan egyetemes pedagógiai értékek tárulnak szemünk elé, melyek országos, sőt nemzetközi viszonylatban is hasznosítható közösség-fejlesztési példaként állhatnak előttünk. A könyv elsősorban nem csak pedagógusoknak vagy helytörténeti kutatóknak, hanem a köz ügyeire hatást kifejtő polgármesternek, az iskola pedagógiai programjára befolyással bíró iskolaigazgatónak, a gyermeke boldogulását szem előtt tartó szülőnek vagy a köznevelés fejlesztésének irányvonalát kijelölő minisztériumi tisztségviselőnek is szól. Maradandó nyomot hagyott Esztergomban és döntő mértékben formálta kulturális karakterét a Kodály Zoltán zene nevelési eszméinek megismertetése végett évtizedeken át megrendezett Nemzetközi Nyári Egyetem, a Szendrey-Karper László gitárművész által alapított Nemzetközi Gitárfesztivál, a Nemzetközi Liszt Hét, vagy a Tavaszi Dalosünnep. Megismerhetjük a város zenei együtteseit, kiemelkedő vezetőiknek az életpályáját. A könyv illusztrációkban rendkívül gazdag, meghívók, újságcikkek, évkönyvek, fényképek teszik személyessé a tanulmányt. A kötetet a Zeneiskola zenei vonalon továbbtanuló növendékeinek névsora, a Zeneiskola vezetői és tanárainak névjegyzéke és 50 oldalas színes képmelléklet zárja.

 

A kiadvány megvásárolható 2.300 Ft egységáron az Esztergomi Zeneiskola titkárságán, valamint a Helischer József Városi Könyvtárban.

 

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében – tanár-továbbképzés

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékével együttműködve „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel 30 órás akkreditált tanár-továbbképzést tartott.

 

Időpont: 2018. február 2-4-ig. (péntektől vasárnapig 3x10 óra)

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék,

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

 

A  képzés résztvevőinek beszámolóiból az ún. Adaptációs tervek közül

Balázs Márta ének-zenetanár. Dombóvár, Általános Iskola,

Dudás Zsuzsanna szolfézs-zeneelmélet, zongora-kamaraművész tanár Miskolc, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és  AMI, Vándor Sándor Zeneiskola.,

Formanek Annamária ének-zene, karvezetés, német nyelv tanára, Budapest, XIII.ker. Általános Iskola

Ráduly Ildikó ének-zene, karvezetés, szolfézs tanár  Csömör, Zenei AMI írásai

a www. parlando.hu 2018./5. számában olvashatóak.

 

 

Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának
oklevél átadási ünnepsége

 

Művészetpedagógusi különdíjat kapott  K. Udvari Katalin, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai

Egyesület alapító elnöke.

Az átadás időpontja: 2018. január 11.

Az átadás helyszíne  a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, V. ker. Budapest, Vörösmarty tér 1.

 

   

 

Bővebben