Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

A 2023. év eseményei

 

 

30 órás PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS INDUL !

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében-

integrált művészetpedagógiai program a hazai közoktatásban

 

Az Oktatási Hivatal, valamint a PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

a felnőttképzők nyilvántartásába felvette a „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel kidolgozott 30 órás Pedagógus Továbbképzési Programunkat, immár 3. alkalommal, 2023. július 17-i keltezéssel.

Képzési programunkat felsőfokú végzettségű pedagógusok számára dolgoztuk ki.

 

Időpont: 2023. november 23-25-ig, csütörtök, péntek, szombat

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Művészetközvetítő és Zenei Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

Jelentkezés határideje: 2023. október 30.

 

A továbbképzés célja: A résztvevők ismerjék meg a művészeti nevelés sokféle alkalmazási lehetőségét a köz­nevelésben. Gyakorlati példákon, bemutató foglalkozásokon keresztül győződjenek meg arról, hogy a kodályi zene­pedagógiai hagyományok alkalmazása pozitív hatással van a közismereti tárgyak eredményes oktatására (írás, olvasás, matematikai készségek, nyelvtanulás stb.). Ennek ismeretében a résztvevők képessé válnak érdeklődési körüknek, személyiségüknek, adottságaiknak, intézményük hagyományainak, lehetőségeinek legmegfelelőbb mód­szerek kiválasztására és alkalmazására az iskolai oktatásban és a tehetséggondozásban.

 

A program tartalmának rövid ismertetése:

 A tanár-továbbképzésen résztvevő pedagógusokat Tehetséggondozás Kodály szellemében elnevezésű képzési programunk elsősorban a művészetpedagógia sokszínű módszertani lehetőségéről ad tájékoztatást. Kodály zene­pedagógiai örökségét és az utóbbi évtizedek társadalom és természettudományi vizsgálatai eredményeit ötvöző integrált művészetpedagógiai tanár-továbbképzési programunkkal modell értékű művészeti műhelyek be­mu­ta­tá­sá­val a közoktatás keretein belül differenciáltan kínálunk lehetőséget:

 

• a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozásához,

• az átlagos képességűek kibontakoztatásához,

• a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához, és segíti

• a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedését – egészségi állapotuktól függetlenül – az örömszerző művészi élménnyel való találkozást, és az abban való aktív részvételt.

 

Az ellenőrzés, értékelés módja:

A tanfolyamot követően, 3 héten belül a résztvevők kb. 15 000 karakter terjedelemben egy un. Adaptációs tervet készítenek, amiben bemutatják, hogy saját intézményükre, saját szakterületükre, miképpen építhetők be a tovább­képzés során megismert művészetpedagógiai módszerek (nyelvtanulás, ének-zene oktatás, informatikai oktatás, stb. területén)

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés óraszáma: 30 óra. Minimum részvétel a továbbképzésen az összóraszám 90 százaléka.

 

Részvételi díj: a fent jelzett időpontban a meghirdetett képzés ingyenes, amit a Psalmus Humanus Művészet­pedagógiai Egyesület, az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézete, valamint a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola támogatása tesz lehetővé felsőfokú végzettségű pedagógusok számára

 

Regisztrációs díj: 8500 Ft, ami a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

OTP Bank Rt. 11714006-20413291 számlaszámra utalandó 2023. november 5-ig.

 

Letölthető JELENTKEZÉSI LAP

 

A tanár-továbbképzési program megrendezésével tisztelettel emlékezünk

az ország első ének-zenei általános iskoláját megalapító igazgatónőre,

Nemesszeghyné Szentkirályi Mártára (1923–1973.)

 

 Bővebben: http://www.tehetseggondozaskodaly-psalmus.hu/, valamint a

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület https://www.psalmusarts.hu/ , az

ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet (https://music.elte.hu/),

valamint a Kecskeméti Kodály Iskola https://kodaly-iskola.hu/ honlapokon.

 

 

                     

 

     

 

 

MOST JELENT MEG!

 

K. Udvari Katalin:

Tehetséggondozás Kodály szellemében az 1950-es években és 2023-ban

 

www.parlando.hu 2023. 5.sz.

 

K. Udvari Katalin (az Egyesület alapító elnöke) írásában emlékezik az ország első ének-zenei általános iskoláját megalapító igazgatónőre, Nemesszeghyné Szentkirályi Mártára (1923–1973.)

 

Ezt követően bemutatja az Egyesületnek a meggyőződése szerinti és az Alapszabályában is megfogalmazott oktató és tudományos igényű ismeretterjesztő tevékenységét, így őrizve és bemutatva Kodály Zoltán zenepedagógiai örökségét.

 

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület az új ismeretekkel:

– ösztönzést kíván adni az ének-zenetanároknak, óvodapedagógusoknak és gyógypedagógusoknak értékes és fontos iskolai munkájukhoz,

– felkívánja hívni figyelmét minden gyermeket nevelő szülőnek és szakembernek a gyermekkori, aktív művészeti tevékenységek életre szóló pozitív hatására, és

– az iskolai oktatás humán és technikai feltételeit biztosító oktatási szakemberek figyelmét is fel kívánja hívni a munkájuk jelentőségére.

 

  

 

Pro Memoria

„…csak az első 100 darab megtanulása nehéz, a többi

játszva megy: a memóriakészség is gyakorlás dolga.”

(Kodály Zoltán 1882–1967)

 

    

 

www.tehetseggondozaskodaly-psalmus.hu

 

 

2023. augusztus 20-án állami kitüntetésben részesült és

a MAGYAR ÉRDEMREND

LOVAGKERESZTJE

kitüntetést kapott

 

Dr. Pásztor Zsuzsanna

a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

megalapítása óta köztiszteletben álló tagja  (2002),
hazai és nemzetközi rendezvényeink, tanár-továbbképzéseink nagytudású,
elkötelezett és népszerű  közreműködője

 

Dr. Pásztor Zsuzsanna  Apáczai Csere János-díjas zongoraművész-tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye­tem Tanárképzési Tanszékének és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Mű­vé­szet­köz­vetítő és Zenei Intézetének egyetemi oktatója.

 

A Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott díjat a zenei munkaképességgondozás innovatív pedagógiai mód­szere, a Kovács-módszer kidolgozása és alkalmazása érdekében végzett korszakos munkássága, kiemelkedő és példaértékű pedagógusi tevékenysége elismeréseként kapta.

 

           

 

   

2023

 

 

2023. március 15-én állami kitüntetésben részesült és

 

Széchenyi –díjat kapott

 

Dr. Solymosi Tari Emőke

 

a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

megalapítása óta köztiszteletben álló tagja (2002), eredményeinknek

számos hazai és nemzetközi rendezvényen elkötelezett képviselője

 

DR. SOLYMOSI-TARI EMŐKE Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, egyetemi docens, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a zenetudományi kutatások és a zenepedagógia területén egyaránt jelentős eredményei, az általa szerkesztett és vezetett innovatív, a zene és a társművészetek magas színvonalú terjesztését szolgáló művészeti sorozatok tekintetében is kiemelkedő tevékenysége elismeréseként – hangzott el a díj átadásakor a Parlamentben a róla szóló Laudációban.

 

 

Tehetséggondozás Kodály szellemében – Rendhagyó, digitális művészetpedagógia oktatócsomag I. rész, 4. fejezet, 3. oldal

 

 

Bolgár Zenetörténeti Sorozat a DUNA TV RONDÓ című műsorában

 

Zsekov Éva Mónika  hegedűművész egyesületi tagunk, Miskolc, aki  énekel és hegedül  a DUNA TV RONDÓ címmel készült, Bolgár Zenetörténeti Sorozatának I–III. részében.

A ritkán látható különleges és szép produkciók az alábbi módon tekinthetők meg:

 

1. rész    2.rész

 

3.rész

 

 

A Zöldág  Hagyományőrző Szakkör – Szentes 2023. évi rendezvényeiből

 

A Zöldág Hagyományőrző Szakkör, Szentes 2023. évi rendezvényeiből mutatunk be egy csokorral, abban új év köszöntő táncokkal. A szakkör vezetője és a sokszínű néptánc koreográfiák „gondozója” Hankó Györgyné Paksi Márta egyesületi tagunk

 

https://www.zoldagvendegszeretet.hu/?page_id=4196

 

 

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

HÍREK, ESEMÉNYEK