Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

EGYESÜLETÜNKRŐL

A zene mindenkié! De hogyan tehetjük azzá?

Kodály Zoltán (1882–1967)

Több éves közös munka után, 2002 tavaszán alakult meg hivatalosan is a budapesti székhelyű non-profit civil szervezet. Szent-Györgyi Albert egyik versének címét választottuk elnevezésként:

Psalmus Humanus – Emberi Zsoltár.

 

Alapszabályunkban az Egyesület célját az alábbiak szerint határoztuk meg:

„Kodály zenepedagógiai hagyományának ápolása, és az ennek szellemében született, a kor nevelési elvárásait figyelembevevő pedagógiai kezdeményezések, kutatások, elméleti és gyakorlati kidolgozásának segítése, a tapasztalatok összegezése, publikálása és a közoktatásban való hasznosításának elősegítése.”

 

Közhasznú tevékenységet az alábbi témakörökben folytatunk:

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

• kulturális tevékenység

• kulturális örökség megóvása

K. Udvari Katalin

zenetanár,

az Egyesület alapító elnöke

Az egyesület tagjai a művészeti nevelés széles palettáját képviselik, óvodától az egyetemig, szakterületük ismert képviselői. és többségükben több diplomával rendelkeznek. Ki-ki saját szakmai programját több éves, sőt évtizedes tapasztalat, elméleti és, tudományos kutatómunka során fejlesztette ki, és alkalmazza a gyakorlatban.

 

Hivatásunkból következően valamennyien tudjuk, hogy a gyermekek énekkel, rajzzal és tánccal képesek legkönnyebben kifejezni érzéseiket és gondolataikat. Mégis napjainkban sokan kétségbe vonják a gyerekkori művészeti nevelés jelentőségét, és azt felesleges időtöltésnek tartják. Sajnos, a közvélemény előtt, de még a szakemberek előtt is alig ismertek a művészeti nevelés hatásával kapcsolatos társadalom- és természettudományi kutatási eredmények, amelyek főként a ’90-es évektől kezdődően váltak ismertté.

Mindezek figyelembevételével, több éves intenzív és folyamatos kutatómunkával, Kodály Zoltán nevelési elveinek szellemében, a nemzeti tradícióinkat és a legújabb tudományos vizsgálati eredményeket ötvözve dolgoztuk ki Psalmus Humanus elnevezéssel integrált művészetpedagógiai programunkat.

 

A Psalmus Humanus program

– a magyar ének-zenei általános iskolák több, mint négy évtizedes pedagógiai eredményeit,

– korunk, a 21.század oktatási és nevelési elvárásaira választ adó, évek óta eredményesen működő, mégis többnyire csak szűk körben ismert modell értékű művészeti műhelyeinek tapasztalatait, valamint a

– Barkóczi Ilona – Pléh Csaba professzorok által készített 4 éves időtartamú pszichológiai hatástanulmány meg­állapításait vette figyelembe.

 

Az így kidolgozott művészetpedagógiai program differenciáltan kínál lehetőséget a közoktatás keretein belül a társadalom minden rétegéből érkező, különböző adottságokkal és egészségi állapottal rendelkező (pl. nemlátó, vagy mozgássérült) gyermekek művészeti neveléséhez.

 

Integrált művészetpedagógiai programunkat a hazai szakmai nyilvánosság mellett számos nemzetközi művészeti nevelési konferencián is bemutattuk: többek között ISME konferenciákon Bergen/Norvégia 2002, Kuala Lumpur/Malajzia, 2006, UNESCO konferenciákon: Vilnius/Litvánia 2005, Lisszabon/Portugália 2006, Brit Kodály Akadémia által szervezett konferencia Leicesterben 2006, Fürstenfeld/Austria, 2008, Lublin/Lengyelország 2012, Kikinda/Vajdaság, 2013.

 

A zenepedagógiai kutatómunka mellett továbbra is igen fontosnak tartjuk tudományos igényű ismeretterjesztő anyagok és oktatási segédanyagok (könyv, CD-ROM, videokazetta és DVD-film) készítését és megjelentetését, valamint hazai és nemzetközi szakmai konzultációk, bemutatók, konferenciák szervezését. Ezzel a céllal nyitottuk meg 2008. április 29-én Psalmus Humanus elnevezéssel Integrált Művészetpedagógiai Konzultációs Műhelyünket Budapesten, az UNESCO és Magyar UNESCO Bizottság támogatásával. A nyitó ünnepség része volt a 2008. április 28–30-ig megrendezett Nemzetközi Művészetpedagógiai Fórumnak, határon túli főiskolai oktatók részvételével.

 

A Psalmus Humanus Egyesület és Konzultációs Műhely nyitott minden érdeklődő számára. Szeretnénk, ha minél többen meggyőződnének a gyermekkori művészeti nevelés sokszínű lehetőségéről, és annak jelentőségéről napjainkban. E célunk megvalósításának szándékával kértük felvételünket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének Tehetségpont Hálózatába is, amelynek a Munkabizottság javaslata alapján 2008. március 31-e óta regisztrált tagja vagyunk. Az Egyesület 2010-ben a Magyar Géniusz Tehetséggondozó program támogatásával „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel dolgozta ki 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési programját, ami 2016. augusztusában további öt évre ismételten akkreditálásra került.

 

A Budapesti Európai Tehetségközpont felhívására 2016. januárjában lehetőségünk nyílt az Európai Tehetség­támogató hálózathoz való csatlakozáshoz. Egyesületünk jelentkezését elfogadták és regisztrálták. A 2016. április 25-én kelt pályázati értesítés alapján az EUROPEAN TALENT CENTRE - BUDAPEST keretében az Európai Tehetséghálózat tagja lettünk, és bekapcsolódhatunk a 25 ország közös munkájába.

 

K. Udvari Katalin