Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

HÍREK, ESEMÉNYEK

A 2008-as év eseményei

 

Nagy sikerű hangversenyt adott a Pécsi Sebestyén Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola ötven tanulója   magyar népdalok, népdalfeldolgozások karácsonyi dalok, francia dalok bemutatásával a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium karácsonyi ünnepségén. (1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199.)

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Kodály Zoln születésének évfordulóján, december 16-án koszorúzási ünnepségen vettünk részt a Régi Zeneakadémia (VI. ker. Andrássy út) épületének falán elhelyezett emléktáblánál.

 

Meghívást kaptunk és részt vettünk az EURÓPA HÁZ 2008. december 16-án, a Külügyminisztériumban megrendezett  „Partnerségben a civilekkel – Készüljünk együtt a  2011-es magyar EU elnökségre” című konferenciára.

 

UNESCO. Meghívást kaptunk és részt vettünk a Magyar UNESCO Bizottság rendes évi közgyűlésén MTA-án, mint a  szervezet NGO tagja.

 

Meghívó levelet kaptunk 2008. szeptember 4-i keltezéssel a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkárságától a Tanács civil tagjainak jelölésére és megválasztására. Ennek időpontja 2008. szeptember 19-e volt, helyszíne pedig  a Parlament Felsőházi terme volt.

 

Művészetek palotája. Meghívást kaptunk és részt vettünk a 2008. augusztus 25-28-ig Budapesten, a Művészetek Palotájában  megrendezett  VII. Nevelésügyi Kongresszuson. A 4. szekció Kerekasztal-beszélgetésén kaptunk lehetőséget rövid előadás formájában a bemutatkozásra, valamint a konferencia kulturális programjában egyesületünk képviseletében két együttesünk lépett fel: a Pécsi Sebestyén Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola alsó tagozatos növendékeiből alakult kórus Vass Veronika tanárnő,  valamint a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Kamara kórusa Oroszné Tornyai Lilla tanárnő vezetésével.

 

Balatonszárszó. Meghívást kaptunk és részt vettünk Balatonszárszón 2008. augusztus 11-17-ig  a Református Egyház által megrendezett Válaszutak metszéspontján című országos konferencián, ahol 50 perces, DVD filmünkkel kísért előadást tartottunk a Művészeti nevelés szerepe a 21. században címmel.

Könyv jelent meg 2008. májusában „A művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben" címmel. A kiadványban a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2007. november 22-23-án megrendezett nemzetközi művészeti nevelési konferenciáján elhangzott előadásokat jelentette meg.  A könyv tartalmazza a Psalmus Humanus Egyesület elnökének Psalmus Humanus

„A zene mindenkié!” (Kodály Zoltán 1982-1967) címmel elhangzott előadását is,

11 oldal terjedelemben.

 

 

 

Konzultációs központ kialakítása.

Egyesületünk számára a 2008-as év legnagyobb kihívása zuglói székhelyű Integrált Művészetpedagógiai Konzultációs Központunk kialakítása volt.

Címe: 1145 Budapest, Róna utca 177-179. (Bercsényi Miklós Kollégium)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

A Psalmus Humanus Egyesület által kidolgozott integrált művészetpedagógiai programot  elméletben és gyakorlatban is megkívánjuk ismertetni  a Konzultációs Központ látogatóival.

 

Ezt a célt szolgálta a Konzultációs Központ megnyitó ünnepségét kísérő három napos PSALMUS HUMANUS NEMZETKÖZI SZAKMAI FÓRUM (2008. április 28-30.) A résztvevők a hazai meghívottakon kívül a határon túli  romániai, szlovák és kárpátaljai egyetemi oktatók, pedagógiai intézményvezetők,  iskolaigazgatók, és pedagógusok voltak. A A résztvevők  a Fórum befejezésével EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁST írtak alá.

A nyitó rendezvény részeként GÁLA HANGVERSENYT  tartottunk ének-zenei általános iskolások kórus-és  néptánc bemutatójával, a Vakok Általános Iskolája tanulóinak szóló ének és néptánc bemutatójával, valamin tanítóképző intézeti főiskolások kamarakórusának bemutatkozásával.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Végezetül, de nem utolsó sorban értékes zenepedagógia-történeti anyagunkból igényes és állandó jellegű fotókiállítást  nyitottunk meg  a Konzultációs Központ területén.

 

Egyesületünk a Psalmus-program ismertté tételéhez az elmúlt évek alatt számos tudományos igényű ismeretterjesztő anyagot és oktatási segédanyagot készített és jelentetett meg a magyar nyelven kívül angol, német és francia nyelven is. Ezek mellett szlovák, cseh és lengyel nyelvű ismertetőanyagokat is készítettünk már az Egyesület tevékenységéről és művészeti műhelyeiről.

Valamennyi kiadványunk a Konzultációs Központban megvásárolható.

 

Tehetséggondozás. Meghívást kaptunk és részt vettünk a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciáján 2008. február 22-én  Budapesten, a Gábor Dénes Főiskolán, amelyet A Magyar Társadalom a tehetség szolgálatában címmel rendeztek meg. (Ezen belül a Klebersberg Kuno munkacsoportban vettünk részt.) Ezt követően április hónapban felvételt nyertünk az országos Tehetségpont hálózatba, amely a tehetséges gyermekek, főiskolai hallgatók tehetséggondozását kívánja szolgálni.