Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

HÍREK, ESEMÉNYEK

A 2009-es év eseményei

 

Művészeti Nevelési Konferencia, 2009. december 16.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna főiskolai tanársegéd, doktorandusz

ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, Ének-zenei Tanszék

 

Hogyan őrizhetjük meg Kodály nevelési elveit a 21. században? - konferencia a művészeti nevelés megújulásának szellemében

 

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület 2009. december 16-án Tehetséggondozás az integrált művészetpedagógia eszközeivel címmel rendezett országos művészeti nevelési konferenciát, azzal a szándékkal, hogy minél több szakemberhez és érdeklődőhöz eljusson az egyesület üzenete, szükséges Kodály zenepedagógiai hagyományának ápolása, és az ennek szellemében született, a kor nevelési elvárásait figyelembevevő - pedagógiai kezdeményezések, kutatások, elméleti és gyakorlati munkák segítése, a tapasztalatok összegezése, nyilvánossá tétele. A konferencián nagy szakmai gyakorlattal rendelkező, illetőleg nemzetközileg is elismert szaktekintélyek tartottak előadást, mint Bertalan Edit, dr. Heimann Ilona, dr. Kokas Klára, dr. Pásztor Zsuzsa, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, K. Udvari Katalin.

    A konferenciát Kovácsné Bíró Ágnes, a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára nyitotta meg. Ezt követően K. Udvari Katalin mint a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület elnöke, bemutatta az egyesületet, ismertette a civil szervezet alapelveit, beszámolt az egyesület közel 10 éves munkájáról, a közelmúltban megnyílt Psalmus Humanus Konzultációs Központról, továbbá az egyesület közhasznú tevékenységeiről, melyek kiterjednek úgy a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területére, mint a kulturális tevékenységre, valamint a kulturális örökség megóvására. Egy kisebb filmösszeállítással betekintést adott a Psalmus-program által felkarolt – Kodály Zoltán nevelési elveinek szellemében eredményesen működő – ismert, illetve többnyire csak szűk környezetükben ismert pedagógiai műhelyek, intézmények munkájába. Megismerhettük Dr. Nagyné Kovács Barbara, Zircher Ilona, Durányik László, Bubnó Tamás, dr.Mezei János, Vass Veronika, Dombóné Giegler Ildikó, Baráth Zoltán, valamint a nemlátó, mozgássérült, illetve értelmileg korlátozott gyermekek művészeti nevelésével foglalkozó Büki Rita, Őrfalvy Katalin és Vető Anna magas színvonalú nevelő-oktató tevékenységét.

    A meghívott előadók közül elsőként Lányi Andrást, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Társadalmi Tudatosság Munkacsoportjának tagja tartotta meg előadását Kreativitás és fenntarthatóság címmel, melynek során ékes bizonyítékát adta a kodályi gondolatnak, melyet a konferencia megálmodói mottóként választottak: ?...nemcsak a tudomány különféle ágai tartoznak össze és mindegyik megsínyli, ha túlságosan bezárkózik szakmája szűk körébe, hanem a tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A tudós annál különb, minél több van benne a művészetből és viszont."

    A konferenciának előadói között jelen volt az idén váratlan hirtelenséggel elhunyt dr. Kokas Klára is. Előadásának címe: Minden gyermek tehetséges. Módszerének, pedagógiai elképzelésének célja az volt, hogy a zene erejével éreztesse meg a gyermekekkel és felnőttekkel, épekkel és mássággal élőkkel, hogy milyen ?szabadon lenni", megvalósulni. A gyermekek sajátja a fokozott fogékonyság -vallotta, s egy megengedő, befogadó légkörben könnyen képesek énekkel, mozgással, tánccal kifejezni érzéseiket, gondolataikat. Dr. Heimann Ilona, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar főiskolai docense, a tehetség szakirányú képzésének referense, mint a következő előadó, a tehetséggondozással kapcsolatos pedagógusszerepet helyezte gondolatainak középpontjába. A tehetséggondozás legfontosabb célkitűzései között említette a tehetségpedagógiai kompetenciákkal bíró szakemberek közremű­ködését, képzését, akik képesek megakadályozni a tehetségesek elkallódását; időben felismerik a potenciális tehetségeket; támogatják a képességeik harmonikus fejlődését; segítik a társadalomba való beilleszkedésüket.

    Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára a tehetséggondozást a drámapedagógia felől közelítette meg abból kiindulva, hogy a drámajáték sajátos személyiség- és közösségformáló csoportmódszer. Kiemelte a saját élmény jelentőségét, a valóság és képzelet kettősségét, mely utat nyit a kreativitásnak, szabad önkifejezésnek, a tehetséges személyiség egészséges fejlődésének. Dr. Pásztor Zsuzsa, az ELTE-LFZE zenei munkaképesség-gondozás tanára szakterületéből kiindulva a tehetség kibontakozásának a munkaképességbeli tényezőit tárta a konferencia hallgatósága elé. Leszögezte, hogy a jó munkabírás nem tekinthető a tehetség tartozékának. Számos példát hozott arra, hogy megerőltetés, túlterhelés, vagy más okok miatt kiválóan tehetséges tanulók munkabírása is meggyengülhet, és ez a teljesítmények romlásában is megnyilvánulhat. Szükségesnek érzi a munkaképesség-gondozáshoz, vagyis a Kovács-módszer elsajátításához a módszer iránt elkötelezett pedagógusok képzését az eddiginél nagyobb létszámban.

    A konferencián lehetőséget kaptak bemutatkozásra az egyesület szellemiségét tükröző, ám kevéssé ismert pedagógiai műhelyek tanulói és tanulócsoportjai is. Így ismerhették meg a konferencia látogatói Bertalan Edit intézményvezető jóvoltából, a modell értékű Somogy Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény programját 7színben prezentálva. Ez az intézmény lehetővé teszi a gyermekek számára - kulturális és szociális körülményeiktől, egészségi állapotuktól függetlenül - az örömszerző és személyiség építő illetve erősítő művészeti tevékenységekben való aktív részvételt. Megismerkedhettünk a konferenciát létrehozó Psalmus Humanus Egyesület fiatal, friss diplomás tagjával, Stipkovits Fülöppel aki elmondta, hogy zeneakadémiai szakdolgozatának írása során került kapcsolatba a Psalmus Humanus Egyesület Konzultációs Központjával, ahol mind személyes konzultációk, mind az egyesület dokumentum gyűjteménye értékes segítséget jelentettek számára a zenepedagógiai kutatómunkájához.

    A konferencia-előadásokat követően a Psalmus-program által támogatott további intézmények, szakmai műhelyek hangverseny keretében mutatkoztak be a konferenciahelyszín emeleti, impozáns dísztermében.. A bemutatkozó, fellépő iskolák, művészek és növendékek példa értékűen bizonyították a hallgatóságnak a kimagasló művészi élményt adó, tartalmas koncertprogramjukkal, a tanulóik művészeti tevékenységekben való aktív részvételének, valamint az élményszerű muzsikáláshoz vezető értékes nevelésnek útjait, lehetőségeit.

    A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesületnek sikerült a konferencia nagyszámú, és az ország minden részéből érkező résztvevőjének a figyelmét felhívni a művészeti nevelés sokszínűségére, személyiségformáló hatására, valamint arra, hogy a művészeteknek mind az átlagos-, mind a kiemelkedő tehetségű gyermekek oktatásában és nevelésében meghatározónak kell lennie a 21. században is.

 

Művészeti Nevelési Konferencia, 2009. december 16.

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület művészeti nevelési konferenciát rendez:

 

Tehetséggondozás az integrált művészetpedagógia eszközeivel

 

A rendezvény védnöke: dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

A rendezvényt megnyitja: Kovácsné Bíró Ágnes, a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára

Időpont: 2009. december 16. (szerda), 9:30 óra

Helyszín: Psalmus Humanus Integrált Művészetpedagógiai Konzultációs Központ

1145. Budapest, Róna utca 177-179.

 

A konferencián való részvétel ingyenes volt, előzetesen kitöltött, majd az Egyesület címére visszaküldött JELENTKEZÉSI LAP alapján regisztráltuk a résztvevőket, több, mint 100 főt.

A résztvevők tanárképző intézeti egyetemi és főiskolai oktatók, főiskolai hallgatók, illetve tehetséggondozó szakemberek voltak az ország minden részéből. (Nyíregyháza, Salgótarján, Szeged, Kaposvár, Debrecen, stb.)

Kötetlen szakmai beszélgetés zárta a konferenciát.

 

Kezdésre várakozva:

Kovácsné Bíró Ágnes,

Kokas Klára,

K. Udvari Katalin

 

 

 

 

 

 

A konferencia első vendége

 

  

Őrfalvy Aladárné elnökségi tag felolvassa a konferencia

védnökének, az MTA elnökének Dr. Pálinkás Józsefnek

üdvözlő levelét

 

Megnyitó beszédet mond Kovácsné Bíró Ágnes,

a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

A konferencia előadói: K. Udvari Katalin, Lányi András, Dr. Heimann Ilona, Dr. Pásztor Zsuzsa, Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó, Bertalan Edit, Stipkovits Fülöp

 

     

A konferencia hallgatósága

 

     

A szünetben: Kokas Klára, Dr. Pásztor Zsuzsa,

Lányi András és a meghívott vendégek egy csoportja

 

  

a Vakok Általános Iskolájának

néptáncos tanulói fellépésre várva

Tanár: Büki Rita

 

       

 

Gál-Tamási Mária                                     Labancz Réka                             Németh Tamás és Kántor Balázs

és Gál-Tamási Anna

 

  

Budapesti Énekes Iskola tanulóinak kórusa

Tanárok: Dr. Mezei jános és Bubnó Tamás

 

   

A konferenciát záró kötetlen kerekasztal beszélgetés

Búcsúzó vendégeink a Konzultációs Központ kiállítási termében: Kovácsné Bíró Ágnes, Soós Gábor, a MUB tagjai,
Lányi András és K. Udvari Katalin

 

2010. februárjában Dr. Kokas Klára zenepedagógus eltávozott közülünk.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

 

A magyar tehetségsegítő szervezetek szövetségének felhívása

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének akkreditációs felhívására jelentkeztünk 2009. december 14-én tehetséggondozó programunkkal.

 

Szellemi kulturális örökség rendezvénye

A Szellemi Kulturális Örökség rendezvényén a MUB meghívásával vehettünk részt.

Időpont: 2009. december 3.

Helyszín: Szentendrei Néprajzi Múzeum, Szentendre, Sztaravodai út

 

Hangverseny a Pető András nevelő és nevelőképző intézetben

Egyesületünk konduktor végzettségű egyesületi tagja, Csete Lóránt hangversenyt tartott a Pető Intézetben, Csíkszerda elnevezésű kamarakórusával. A műsor keretében a gyermekek által tanult dalok bemutatása után azokat együtt énekelték, a tananyaghoz kapcsolódó dalokat mutattak be, a kórus tagjai saját repertoárjukból adtak elő 1-2 rövidebb művet, végezetül gyermekekkel közös improvizációs zenei foglalkozást tartottak.

A hangversenyt segítő intézeti tanár Héviziné Molnár Csilla volt.

 

  

 

 

Magyar UNESCO bizottság közgyűlése

Részt vettünk a MUB közgyűlésén 2009. december 2-án. Helyszín: MTA Kupolaterem

 

 

Hangversenyt Rendeztünk

Hangversenyt rendeztünk egészséges és fogyatékossággal élő gyermekekkel - gyermekeknek.

Időpont: 2009. november 26, csütörtök délután 4 óra

Helyszín: Psalmus Humanus Konzultációs Központ, Hangverseny Terem

 

A „Kulturális Esélyegyenlőségért” gondolatának jegyében tartott hangversenyen közreműködtek a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolai kamarakórusának tagjai, Németh Tamás és Némethné Berta Edina nemlátó zongoraművészek, a Vakok Általános Iskolájának szóló énekesei és néptáncosai, az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola néptáncosai. A hangversenyt táncház és kézműves foglalkozás követte.

A rendezvény befejezéseként a nagyteremben megterített fehér asztaloknál uzsonnával vendégeltük meg a szereplő gyermekeket, akik ajándékként a Vakok Általános Iskolájának tanulói által készített kis kerámia medálokat kapták.

 

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola kamarakórusa énekel,

vezényel: Vass Veronika tanárnő

 

Rómeó énekel, a Vakok Általános Iskolájának tanulója

 

a Vakok Általános Iskolájának néptáncosai

 

Németh Tamás zongoraművész-tanár és Némethné Berta Edit tanárnő

zongorán működnek közre

 

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulói Somogyi páros ugrós táncot adnak elő. Tanárnő: Dombóné Giegler Ildikó

 

Uzsonna a szereplő gyermekek részvételével

 

Kézműves foglalkozás

Vezeti: Nagyné Matykó Éva tanárnő

 

Előadás az ELTE BTK tanár továbbképzési programjában

Az Egyesület elnöke előadás keretében mutatta be az Egyesület tevékenységét.

Közreműködött népdalok éneklésével: a Pécsi Sebestyén Ének-Zene Tagozatos és Általános Iskola két tanulója.

Időpont: 2009. november 14.

Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

 

Sajtóbemutató a Kogart Házban

Időpont: 2009. november 2.

Helyszín: 1062 Budapest, Andrássy út 112.

 

A Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Új Pedagógiai Szemle című folyóiratának 5, 6, és 7, a művészeti neveléssel foglalkozó számainak bemutatásán vettünk részt.

 

Hommage à Dr. Kovács Géza

2009. október 17-én A Kovács-Módszer Egyesület rendezésében tartott konferencián vettünk részt a Pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény hangversenytermében.

 

A Kovács-módszer létrejöttének 50. évfordulója és dr. Kovács Géza halálának 10.évfordulója alkalmából rendezett szakmai találkozón bemutatták Dr. Kovács Géza ismeretlen munkáiból és a tanítványok visszaemlékezéseiből, dr. Pásztor Zsuzsa szerkesztésében összeállított kötet is.

 

Fővárosi Művésztanárok Találkozója

A Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében 2009. október 13. kedd 10 - 16 óra között, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Központban tartott szakmai találkozóra kaptunk meghívást. (Budapest, V. ker. Egyetem tér 5. I. emelet)

Gazdag és színes program fogadta a meghívottakat: többek között fotókiállítás, tankönyvbemutató, valamint élő zenével kísért néptánc foglalkozás.

 

Zuglói Napok 2009. szeptember 29-től október 4-ig

Egyesületünk a zuglói civil szervezetek találkozója című rendezvénysorozat keretében 2009. október 3-án, szombaton délelőtt mutatkozott be kiállítási pavilonjában, oktatási segédanyagként is ajánlott ismeretterjesztő kiadványaival.

Helyszín: Petőfi Csarnok (XIV. Zichy Mihály utca 14.)

 

Iskolai Névadó Ünnepség

Meghívást kaptunk és részt vettünk az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium névadó és táblaavató ünnepségén 2009. szeptember 25-én. A gazdag programban az iskola valamennyi kórusa közreműködött, valamint a rendezvényen részt vettek a zeneszerző meghívott gyermekei is.

 

"Együtt" - Koncert

a Rákoshegyi Bartók Zeneházban a FABINI Alapítvány rendezésében.

Időpont: 2009. szeptember 19, szombat.

Helyszín: 1174 Budapest, Hunyadi utca 50.

 

A hangversenyen közreműködtek Egyesületünk zongora művésztanár-tagjai:

Németh Tamás és Berta Edina, valamint Kántor Balázs (cselló)

 

Oktatási Civil Szakmai Műhely

felállítását kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzat, civil szervezetek részvételével.

A Műhely alakuló ülésén vettünk részt 2009.június 15-én 14 órai kezdettel.

Helyszín: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

1052. Budapest, Városház utca 9-11.

 

"Múlt-Jelen-Jövő" a szakmódszertanok tükrében

címmel az MTA Szakmódszertani Szakbizottságának tanácskozásán vettünk részt.

Időpontja: 2009. június 5.

Helyszíne: ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar

1126 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 40.

 

Volt ének-zeneis osztálytársak látogatása a Psalmus Humanus Egyesületnél

A Psalmus Humanus Egyesület alapító elnöke – K. Udvari Katalin – az országban elsőként Kecskeméten elindított Ének-Zenei Általános Iskola kezdő osztályának tanulója volt. Az egykori osztálytársak érkeztek 2009. május 13-án látogatóba Kecskemétről Budapestre az Egyesület Konzultációs Központjába, a nagy örökséget bemutató, páratlan dokumentumok, tárgyi emlékek gyűjteményének megtekintésére.

A vendégek, – akik zömükben pedagógusok, ének-zene tanárok –, őszinte elragadtatással ismerték fel az 1950-1958-ig együtt töltött iskolai éveiknek eseményeit a kiállított fotókon.

 

A volt osztálytársak meglepetésként rövid gyermekhangversenyben is gyönyörködhettek: a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola hatodik, illetve ötödik osztályos tanulóinak hangszerjátékában és szólóénekében: Gál-Tamási Anna Pugnani-Kreisler: Preludium és Allegro című előadási darabját adta elő, Nagy Dorottya Jobbágytelki népdalokat énekelt, valamint az Alsóerdősori Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola első osztályainak kis néptáncosai Gyermekjátékokat mutattak be.

 

Búcsúzásként a tartalmas (főként) szakmai beszélgetés után a látogatás résztvevői az Egyesület legújabb, ez év februárjában megjelent, mindenki által dedikált tisztelet példányát kapták ajándékul. A látogatásról képes beszámoló olvasható a kecskeméti székhelyű újság, az Alföldi Civil Napló II.évfolyam 5.számának 4.oldalán (www.civilnaplo.hu, Alföldi Napló PDF), valamint a Magyar UNESCO Bizottság honlapján (www.unesco.hu).

 

Tehet a tehetségért

Meghívás és részvétel a Tehet a tehetségért címmel rendezett országos konferencia művészetpedagógiai szekciójában.

Helyszín: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár

1153 Budapest, Bocskai u. 70-78.

Időpont: 2009. április 25.

 

Új angol nyelvű kiadvány

Az Egyesület Psalmus Humanus Integrated Arts Educational Programme and Consultation címmel jelentette meg új, angol nyelvű kiadványát. A könyv bemutatója február 14-én volt a Konzultációs Központban, az Egyesület rövid ünnepséggel összekötött szakmai találkozóján.

 

Furulyás csoport

Tanár: Kaibinger Pál