Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

HÍREK, ESEMÉNYEK

A 2012-es év eseményei

 

Budapesti Monteverdi kórus karácsonyi hangversenye

Meghívás és részvétel a kórus ünnepi hangversenyén

Időpont: 2012. december 22. 16. 00 óra

Helyszín: Szent Gellért Plébánia templom Budapest, XI.ker. Bartók Béla út 149. Műsoron többek között elhangzott J.Christian Bach: c-moll gordonkaversenyének II tétele (Dr. Lakatos János cselló), és J.S. Bach: GLORIA kantáta -részlete (Németh Csaba orgona)

 

Családi vasárnapok a Lipták villában

Gyermekkoncert a zenekastélyban címmel tartott zenés foglalkozást Szedlacsek Katalin, zenepedagógus-óvónő egyesület tagunk.

Időpont: 2012. december 16. vasárnap délelőtt 10 óra

Helyszín: Lipták Villa Budapest, XIV. ker. Hermina út 3.

Közreműködött: a Szirt Együttes

Műsor: „Betlehem csodája” – Karácsonyi műsor gyermekeknek

A zenés foglalkozást KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – karácsonyi díszek készítése – követte Somody Beáta iparművész tanár, egyesületi tagunk vezetésével.

 

      

 

Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója tiszteletére rendezett

konferencián részvétel

Időpont: 2012. december 15. szombat délelőtt 10 óra

Helyszín: Budapest, VI.ker. Andrássy út 87-89. (Kodály Körönd)

 

 

meghívó     cd bemutató

 

 

Közös út – Kethani Drom Baráti Kör irodalmi estje 

 

Házigazda: Rostás-Farkas György József Attila díjas költő, újságíró

Időpont: 2012. november 27 kedd 17. óra

Helyszín: Kispesti Szabó Ervin Könyvtár,

Budapest. XVIII. ker. Üllői út 255.

 

Vendégek: Dobos Marianna, Duray Miklós és Kabdebó Lóránt

 

 

 

 

 

     

 

       

 

       

 

 

Családi vasárnapok a Lipták villában

Gyermekkoncert a zenekastélyban címmel tartott zenés foglalkozást Szedlacsek Katalin, zenepedagógus-óvónő egyesület tagunk.

Időpont: 2012. november 25. vasárnap délelőtt 10 óra

Helyszín: Lipták Villa Budapest, XIV. ker. Hermina út 3.

Közreműködtek: az ELTE BTK Zenei Tanszék hallgatói. Tanáruk: dr. Bodnár Gábor

Műsor: „Őszi hangszínek"

A zenés foglalkozást KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ -hangszerkészítés – követte Somody Beáta iparművész tanár, egyesületi tagunk vezetésével.

 

       

 

A lublini Maria – Curie Sklodowska művészeti egyetem

vendégei voltunk

2012. július 5-9-ig Lengyelországba, Lublinba, a Marii Curie-Sklodowskiej Művészeti Egyetem tanár- továbbképzési kurzusának záró konferenciájára kaptunk meghívást.

A látogatás előkészítője és szervezője Andrea Jaworska professzor asszony volt, aki a programot mindvégig igen nagy szakmai hozzáértéssel és figyelő odaadással irányította.

Meghívó házigazdánk Kodály Zoltán művészetének és munkásságának nagy tisztelője, aki 1989 óta tanít a Lublini Egyetemen, ahol először kórusvezetőként, majd karvezető és metodika tanárként tevékenykedett, valamint tanított a varsói Zeneakadémián is (Most Zenei Egyetem.) Jaworska professzor asszony érdeklődése idővel a zeneterápia felé fordult. 2000-ben kapta meg a Lublini Egyetem Zeneterápiai és Zenei Nevelési Tanszékének a vezetését, amelynek feladata elsősorban a gyermekek tanulási problémáinak a feldolgozása volt.

 

Professzor asszony a munkája során azt tapasztalta, hogy azoknál a gyerekeknél, akiket megfigyeltek, MINDNEK a hallásával volt probléma. Ennek felismerését követően elkezdte járni az országot , és előadássorozatban igyekezett felhívni a figyelmet a hallásfejlesztésre. Tudta, hogy ez Kodály megállapításaival teljesen megegyezik, aki írásaiban többször is megfogalmazta a hallásérzékenység fontosságát.

Jaworska professzor asszony időközben Párizsban elvégezte a Tomatis audio-psycho-fonologiát, és így idézve a szavait: „így audiológiailag is alá tudom támasztani Kodály minden szavát. Ezért is vagyok hű Kodály szelleméhez, mert tudom, hogy mennyire igaza volt, van és egyre inkább lesz”

Megismerve prof. Andrea Jaworska igen magas szintű szakmai tudást, nem lepett meg bennünket, amikor bemutatkozó anyagot kért Egyesületünk tevékenységéről. Egy tavaly nyári személyes találkozás alkalmával adtam át számára a „Tehetséggondozás Kodály szellemében” című 30 órás, tanár-továbbképzési programunk összefoglalóját, valamint „A zene mindenkié! (Kodály Zoltán 1882-1967)” című DVD filmünket. Ezek alapján választotta ki a konferencián bemutatásra kért művészetpedagógiai területeket.

 

A háromnapos rendezvény ünnepi eseménnyel kezdődött: a vendéglátó egyetem képviseletében Prof. Urszula Bobryk Dékán asszony köszöntötte Dr. Bodnár Gábort, az ELTE BTK Zenei Tanszékének vezetőjét. Egyesületünk elnökségi tagja örömmel fogadta a két egyetem szakmai kapcsolatának felvételét, támogatva annak a további együttműködését.

 

Az alábbi témakörökben és sorrendben hangzottak el az előadásaink, amelyeket nagy érdeklődést és tetszést kiváltó gyakorlati bemutató foglalkozások is követtek.

 

1. K.Udvari Katalin:

Kodály Zoltán (1882-1967) zenepedagógiai öröksége a magyar zeneoktatásban

2. Szedlacsek Katalin:

Komplex művészeti nevelés – a Kokas módszer bemutatása

3. Baráth Zoltán:

Számítógép alkalmazhatósága a zenei nevelésben

4. Kaibinger Pál:

Zenetanítás a gyógypedagógiában

5. Kovács Henrik:

Táncházi foglalkozás

 

Kísérőként még részt vett az utazáson Stipkovits Fülöp egyesületi titkárunk is, aki az előadások technikai előkészítője és segítője volt. Egyben ő örökítette meg fotóival lublini látogatásunk eseményeit, illetve utolsó napon a Vistula folyó partján fekvő, és a XIV. században épült Kazimierz városába tett kirándulásunkat.

 

Egyesületünk képviselői igen szívélyes fogadtatásban és vendéglátásban részesültek. Nagyon tanulságos volt számunkra a lengyel művészeti egyetemi életének megismerése, az egyetem oktatóival, és a Postgraduális Zenenterápiai és Zenei nevelési Képzés hallgatóival való találkozás. A konferencia záróünnepségén a kedves szavak mellett ajándékcsomagot is kaptunk, (abban többek között) a Marii Curie-Sklodowskiej Művészeti Egyetem életét bemutató igényes könyvet, valamint a Psalmus Humanus Egyesületet, és az előadást tartó tagjainkat bemutató konferencia kiadványt.

 

Külön és nagy-nagy köszönet illeti meghívónk Andrea Jaworska professzor asszony önzetlen fáradozását, magánemberként is, aki például karmester férjével, (szintén az egyetemen hosszú évekig tanító) Lucjan Jaworska emeritus professzorral, saját házuk gyönyörű kertjében, ünnepi vacsorával fogadtak bennünket a megérkezésünkkor.

 

Lengyelországi látogatásunk maradandó és gyönyörű élményt jelentett a számunkra!

 

      

 

     

 

        

 

     

 

Tanévzáró hangverseny

A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola tanévzáró hangversenyt rendezett.

A Kicsinyek kórusát vezényelte: Vass Veronika tanárnő

Időpont: 2012. május 18-án péntek délután 17 óra.

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ, Újpest

(1043. Budapest, Tavasz utca 4.)

 

 

Gratulálunk

Solymosi Tari Emőke egyesületi tagunk, a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola tanára a zenetörténészeknek járó legmagasabb kitüntetést, Szabolcsi Bence-díjat kapott!

 

Solymosi Tari Emőke kitüntetése alkalmából többek között így nyilatkozott: „a jövőben szeretne újabb kutatásokat végezni, publikálni, művészeti programokat kitalálni, illetve levezetni és persze tanítani. (...) A közönséggel való élő kapcsolata és a tanítás nélkül biztos hiányérzete lenne.”

 

 

Príma díj

Gratulálunk Pethő Attila egyesületi tagunknak a PRIMA DÍJ elnyeréséhez!

 

Pethő Attila vehette át a közönségszavazatok alapján odaítélt Bács-Kiskun Megyei Príma díjat, amely minden évben elismeri a művészet, a tudomány, az oktatás és a sport területein tevékenykedők teljesítményét. A karvezetői és zeneelmélet tanári diplomával rendelkező, sokoldalú szakmai, kulturális és közéleti tevékenységet folytató kollégánk a „Magyar Zeneművészet” kategóriában nyerte el a díjat.

 

 

Kinevezés

Gratulálunk Pinczésné Dr. Palásthy Ildikónak, Egyesületünk elnökségi tagjának, tanszékvezető főiskolai tanárnak a Debreceni Hittudományi Egyetem rektorhelyettesévé történt kinevezése alkalmából! Munkájához sok erőt, örömöt és sikert kívánunk!

 

 

 

 

Ability Art – Szakmai fórum a Budapesti Művelődési Központban

ABILTY ART elnevezéssel tartott három napos szakmai fórumra kaptunk meghívást a Budapesti Művelődési Központba. (1119 Budapest, Etele út 55.)

A rendezvény első napján Tehetséggondozás Kodály szellemében- integrált művészeti nevelés címmel K.Udvari Katalin-, Ének-zene tanítás a gyógypedagógiában címmel Kaibinger Pál-, valamint Közművelődést és ismeretterjesztést szolgáló szabadidős programok címmel Szedlacsek Katalin tartottak előadást..

A rendezvény másnapján a psalmus Humanus Egyesület ismeretterjesztő céllal készített DVD filmjét vetítették le a résztvevőknek: „A zene mindenkié! (Kodály Zoltán 1882-1967)” címmel.

 

V. Roma élet – közép-európai rövid riport és dokumentumfilm

fesztivál a cigányokról

V. Central European short docfilm fest about Gypsies

A Psalmus Humanus Egyesület HÉTSZÍNVIRÁG – Képek a Marcali Hétszínvirág Általános Iskolából címmel dokumentum rövidfilmet adott be a fesztiválra.

Szövegkönyv: K. Udvari Katalin, szerkesztő-rendező: dr. Pásztor Zsuzsa,

Video: Gadányi György

Eredményhirdetés: 2012. március 24. Bem Art Mozi

 

A Docfilm Fest 2012-re 82 film érkezett 10 országból. Kálomista Gábor zsűri elnök vezetésével hét filmet bronz emlékplakettel jutalmaztak, valamint hat elismerő oklevelet adtak át a kisfilmek készítőinek, közöttük a Psalmus Humanus egyesület képviselőjének.

A HÉTSZÍNVIRÁG című munkánk mellett még két magyar kisfilm kapott oklevelet: Keresztury Ágnes (Miskolc), Váradi Béla (Budapest), valamint cseh, koszovói, illetve moldáviai szerzők részesültek ebben az elismerésben.

Valamint az Egyesület Hétszínvirág című filmje a legjobb filmnek járó különdíjban is részesült.

Emlékplakettet kaptak: Varga Péter (Hodász), Kvalla Gábor (Kalocsa), Irena Daskalova

(Bulgária), Csubrilo Zoltán (Szerbia, Magyarkanizsa) Rákóczi Péter (Hír TV),

Skultéty József (Szolnok), és Dusko Miljanic, Ivan Djokovic (Monte Negro)

 

Egyesületünk elnökének az oklevelet Balog Zoltán államtitkár úr adta át. A rendezvény állófogadással zárult. A rangos, és gondosan megszervezett nemzetközi esemény házigazdái: Simon János fest-igazgató, és Csurgai Zita fest-titkár voltak.

 

Pató Selam újságíró-szerkesztő Etűdök a Roma Life V. filmszemléjéről címmel készült beszámolója a Dokumentumfilm Fesztiválról.

 

A vendégek között: K. Udvari Katalin zenetanár, a Psalmus Humanus Egyesület elnöke, és Dr. Ravasz József PhD romológus, egyetemi oktató, újságíró Dunaszerdahely, Romológiai Kutatóintézet

 

 

 

 

Képzőművészeti kiállítás

Somody Beáta iparművész, rajztanár egyesületi tagunk rendezésében és vezetésével tanítványainak, a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ Gyermek Alkotókörének vándorkiállítása nyílik meg 2010. február 28-án 13.30 órakor.

Helyszín: ELTE Tanító-és Óvóképző Kar épülete Budapest, XII. ker. Kiss János altábornagy utca 40.

 

 

Családi vasárnapok a Lipták villában

Zenekincs a zenekastélyban címmel tartott zenés foglalkozást Szedlacsek Katalin Zenekincs programvezető, zenepedagógus-óvónő egyesület tagunk.

Időpont: 2012. január 29. vasárnap délelőtt 10 óra

Helyszín: Lipták Villa Budapest, XIV. ker. Hermina út 3.

Közreműködött: KAKUK BALÁZS gordonka és viola de gamba művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Konzervatórium professzora, világjáró művész. Elhangzottak J.S.Bach, J.Haydn, D.Ortiz, M.Marais és Telemann zeneszerzők művei, korhű hangszereken.

A rendhagyó Zenekincs foglalkozást KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – hangszerkészítés – követte Somody Beáta iparművész tanár vezetésével.