Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

KÉPZÉS

A továbbképzés megnevezése:

Tehetséggondozás Kodály szellemében

A foglalkozási órák száma: 30 óra

Az alapítási engedély száma: 27282 – 50/2016

 

A továbbképzés célja:

A résztvevők megismerik a művészeti nevelés sokféle alkalmazási lehetőségét a közoktatásban: gyakorlati példákon, bemutató foglalkozásokon keresztül meggyőződnek arról, hogy a kodályi hagyományok alkalmazása pozitív hatással van a közismereti tárgyak eredményes oktatására is (írás, olvasás, matematikai készségek, nyelvtanulás, stb.). Ennek ismeretében a résztvevők képessé válnak az érdeklődési körüknek, személyiségüknek, adottságaiknak, intézményük hagyományainak, lehetőségeinek legmegfelelőbb módszerek kiválasztására, valamint alkalmazására az iskolai oktatásban és tehetséggondozásban.

 

A továbbképzés specialitásainak kiemelése:

A továbbképzés a művészeti nevelés gazdag módszertára tekintetében elsősorban figyelemfelkeltő, ismeretbővítő célú: a gyakorlatban hosszú ideje jól működő, modell értékű, de kevéssé ismert pedagógiai műhelyek munkáját közvetlenül a műhelyekben dolgozó pedagógusok mutatják be. A program így a közoktatás megújításának folyamatában kívánja segíteni a tanfolyami képzésben részt vevő pedagógusokat, intézményi vezetőket.

 

Az ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei:

A tanúsítvány kiadásának feltétele adaptációs terv elkészítése és határidőre történő leadása.

Ebben a résztvevőktől azt kérjük bemutatni, hogy  pedagógiai gyakorlatukba miképpen kívánják beépíteni a továbbképzés során megismert művészetpedagógiai módszereket.

 

A tanfolyamot követő 3 héten belül a résztvevők készítsenek, maximum ½ szerzői ív (20.000 karakter) terjedelemben adaptációs tervet, melyben bemutatják, hogy intézményükre, szakterületükre, pedagógiai gyakorlatukba miképpen építhetők be a továbbképzés során megismert művészetpedagógiai módszerek (nyelvtanulás, ének-zene oktatás, informatikai oktatás, stb. területén). Az adaptációs terv alapján arra kívánunk választ kapni, hogy a résztvevők mennyiben sajátították el a komplex művészeti nevelés lehetőségeit, a bemutatott gyakorlati módszereket, és azok közül legalább kettőt választva képesek-e alkalmazni azokat saját vagy intézményük pedagógiai programjában.

 

A jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség: egyetem vagy főiskola – bármely, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 17.§ alapján nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben való alkalmazáshoz szükséges szakképzettség.

 

Javasolt munkakörök:

Óvodapedagógus, tanító, zenetanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, intézményvezető.

 

Jelentkezés:

A mellékelt Jelentkezési lap adatainak megadásával és elküldésével az az Egyesület címére:

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület

1145, Budapest; Amerikai út 41.

 

Jelentkezési lap letöltése

 

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Étkezés, utazás, szállás költsége.

 

A továbbképzés helyszíne:

ELTE BTK Zenei Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F.

 

A tanfolyamot elvégzők módszertani szakértői minősítést kapnak.

 

<<< Vissza