Kérjük válasszon kategóriát és évszámot!

Copyright © PSALMUS HUMANUS Művészetpedagógiai Egyesület, 2002–2024.

PSALMUS HUMANUS

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI EGYESÜLET

Támogatók:

Frissítve: 2024. április 10.

Videók:

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Magyar Művészeti

Akadémia

HÍREK, ESEMÉNYEK

Nemzetközi események az előző öt évben

 

A következő nemzetközi konferenciákon Egyesületünk képviseletében Solymosi Tari Emőke zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészet Egyetem BTI főiskolai adjunktusa számolt be  angol nyelvű előadásaiban a Psalmus Humanus művészetpedagógiai programról.

 

Részvétel az UNESCO Művészeti Nevelési Világkonferenciáján 2006. március 6. és 9. között. (Lisszabon–Portugália)

 

A 97 országból érkezett 1200 résztvevővel megrendezett világkonferencián Solymosi Tari Emőke Visegrádi Országok Psalmus Humanus Fóruma Budapesten, Cseh – magyar – lengyel – szlovák művészetpedagógiai projekt a társadalmi esélyegyenlőség jegyében címmel tartott előadásából részlet:

„A civil szervezet számos hazai eredmény után (szakmai bemutatók, konferenciák, könyvek, filmek stb.) partnerül hívja a hasonló történelmi, gazdasági és kulturális sajátosságokkal rendelkező Visegrádi Országok szakembereit. 2005 októberében Csehország, Lengyelország, Szlovákia és a vendéglátó Magyarország képviseletében óvodai, iskolai és zeneiskolai pedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok négy napos szakmai találkozón vesznek részt. Az iskolalátogatásokban, műhelybemutatókban bővelkedő, gyakorlatorientált tapasztalatcsere az első lépése egy több évre tervezett közös projektnek, amelynek címe: Integrált művészeti nevelés (3 – 14 év között), mint a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének hatékony eszköze. A nemzeti tradíció megőrzése mellett a remélhetőleg nagyobb teret kapó művészeti nevelés a gazdasági versenyképességet is növelheti az Európai Unió ezen új tagországaiban.

 

    

 

Részvétel a Society for Music Education – ISME – 2006. július 16. és 21. között tartott 27. világkonferenciáján

(Kuala Lumpur – Malayzia). Solymosi Tari Emőke beszámolójának részlete:

 

    

 

„...Az előadók listáján több mint 600 nevet számoltam össze, ráadásul sokan több előadást is vállaltak. A 70 országból érkezett részvevők összlétszáma meghaladta a kétezret.

 

[...]

 

Amilyen téma csak kapcsolódhat a zenei neveléshez, az itt mind megjelent. Például: Hogyan alkalmazkodjon a zenei nevelés a multikulturális környezethez? Hogyan használjuk a számítógépet, különösen az internetet a tanításban illetve a tanárképzésben? Hogyan hatnak a tudományos kutatások a zenei nevelésre? Sokan mutattak be különféle módszereket vagy számoltak be friss kutatási eredményekről. Konkrét példaként hadd említsem meg azt a két, kitűnően felépített szimpóziumot, amely átfogó képet nyújtott a zeneoktatás európai együttműködési formáiról, a bolognai folyamatról, a Comenius-programról vagy például az Európai Conservatoire-ok Szövetsége tevé­keny­sé­géről."

 

   

 

A teljes beszámoló elhangzott az Új Zenei Újság című műsorban, a Magyar Rádió Kossuth, illetve Bartók adóján, 2006. augusztus 5-én és 6-án.

 

Részvétel az UNESCO Regionális Konferenciáján, 2005. szeptember 8. és 11. között. (Vilnius–Litvánia)

 

Részvétel a XVII. Nemzetközi Kodály Szimpóziumon, 2005. augusztus 13. és 20. között. (Leicester–Anglia)

 

   

 

Részvétel a Society for Music Education – ISME – 2002. augusztus 11. és 16. között tartott világkonferenciáján. (Bergen–Norvégia)

 

A Psalmus Humanus programról a Duna Televízió 2002 májusában dokumentumfilmet készített, ennek néhány rövid részletével illusztrálta Solymosi Tari Emőke 40 perces angol nyelvű előadását.